میکسر گاز آرگون و دی اکسید کربن ( Ar و Co2 ) گالری تصاویر

میکسر گاز آرگون و دی اکسید کربن ( Ar و Co2 )

TJI0301

محصول جدید

ترکیب گازهای Ar و CO2 (بر اساس فلوی خروجی رگلاتور)

در صنعت جوشکاری، در زمان استفاده از فرآیند های جوشکاری تیگ (TIG) و جوشکاری میگ/مگ (MIG/MAG)، مواردی وجود دارد که بر اساس دستورالعمل جوشکاری (WPS) می بایست ترکیبی از گازهای محافظ را مورد استفاده قرار داد. برای مثال در مواردی ممکن است در جوشکاری تیگ بخواهیم ترکیبی از گازهای هلیم و آرگون را استفاده کنیم و یا در روش میگ/مگ، ترکیبی از گازهای آرگون و دی اکسید کربن را بکار گیریم. برای این منظور شرکت توان جم، اقدام به تولید میکسری با بالاترین کیفیت روز بازار، نموده که بر اساس دبی خروجی رگلاتورهای هر گاز، ورودی هر دو گاز را دریافت کرده و در بخش خروجی مخلوط شده این دو گاز را به کار بر تحویل دهد.

Path: > > > میکسر گاز آرگون و دی اکسید کربن ( Ar و Co2 )