واحد مراقبت 

  • رطوبت گیری هوا با استفاده از سیستم گریز از مرکز دارای ۴ فیلتر تصفیه هوا جهت جلوگیری از ورود اجرام و ذرات جامد قابل استفاده در برش پلاسما و سایر مصارف صنعتی فیلتر نمودن املاح، ناخالصی ها و رطوبت موجود در هوا دارای 4 فیلتر آنتی باکتریال جهت جلوگیری از خروج هر نوع باکتری دارای فیلتر های قابل تعویض دارای محافظ لیوان رطوبت گیر قابلیت تخلیه رطوبت داخل لیوان به...

  • قابلیت رطوبت گیری و کاهش فشار هوا با قابلیت تنظیم ۸-۰ بار رطوبت گیری هوا با استفاده از سیستم گریز از مرکز دارای ۴ فیلتر تصفیه هوا جهت جلوگیری از ورود اجرام و ذرات جامد قابل استفاده در برش پلاسما

  • رطوبت گیری هوا با استفاده از سیستم گریز از مرکز قابلیت رطوبت گیری هوا در دو مرحله دارای ۴ فیلتر تصفیه هوا جهت جلوگیری از ورود اجرام و ذرات جامد قابل استفاده در برش پلاسما و سایر مصارف صنعتی

  • رطوبت گیری هوا با استفاده از سیستم گریز از مرکز و کاهش فشار با قابلیت تنظیم 8-0 بار قابلیت چرب کردن هوای خشک با استفاده از دستگاه لوبریکیتور (روغن افزا) دارای 4 فیلتر تصفیه هوا جهت جلوگیری از ورود اجرام و ذرات جامد قابل استفاده در دستگاهای پنوماتیک و هیدرولیک صنعتی

  • رطوبت گیری هوا با استفاده از سیستم گریز از مرکز قابلیت رطوبت گیری و کاهش فشار هوا در دو مرحله با قابلیت تنظیم ۸-۰ بار دارای ۴ فیلتر تصفیه هوا در هر مرحله جهت جلوگیری از ورود اجرام و ذرات جامد جهت استفاده در برش پلاسما و سایر مصارف صنعتی