گرمکن 

  • مجهز به فیلتر سرامیکی جهت جلوگیری از ورود چربی و ناخالصی به رگلاتور جلوگیری از یخ زدن گاز، رگلاتور و مسدود شدن مسیر عبور گاز کنترل درجه حرارت ۴۵ الی ۶۰ درجه سانتیگراد دارای چراغ قطع و وصل سیگنال مجهز به ترموستات قطع و وصل گرمکن افزایش عمر رگلاتور

  • گرمکن عمودی ۹۰ وات گاز کربن دی‌اکسید (TJI0501) مجهز به فیلتر سرامیکی جهت جلوگیری از ورود چربی و ناخالصی به رگلاتور جلوگیری از یخ زدن گاز، رگلاتور و مسدود شدن مسیر عبور گاز کنترل درجه حرارت ۴۵ الی ۶۰ درجه سانتیگراد دارای چراغ قطع و وصل سیگنال مجهز به ترموستات قطع و وصل گرمکن افزایش عمر رگلاتور

  • مناسب جهت مصارف صنعتی با دبی بالا دارای فیلتر جهت جلوگیری از ورود اجرام و ذرات جامد کنترل درجه حرارت گازبین دمای 70 تا 80 درجه سانتی گراد جلوگیری از یخ زدن گاز، رگلاتور و مسدود شدن مسیر عبور گاز

  • مناسب جهت مصارف صنعتی با دبی بالا دارای فیلتر جهت جلوگیری از ورود اجرام و ذرات جامد کنترل درجه حرارت گاز بین ۴۵ تا ۶۵ درجه سانتیگراد جلوگیری از یخ زدن گاز، رگلاتور و مسدود شدن مسیر عبور گاز افزایش عمر رگلاتور جلوگیری از پروسیتی در جوش دارای ترموستات اتوماتیک جهت قطع و وصل کردن گرمکن در یک بازه دمایی ثابت توان حرارتی دو برابر نسبت به گرمکن عمودی ۱۸۰ وات