رطوبت گیر پزشکی و دندانپزشکی 

 • مشاهده سریع
  640,000 تومان موجود است
  جدید

  رطوبت گیری هوا با استفاده از سیستم گریز از مرکز دارای چهار فیلتر HPEA (طبق تایید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان) جهت جلوگیری از ورود هر نوع آلاینده و ذرات جامد دارای تاییدیه های استاندارد کارخانه ای از سازمان ملی استاندارد ایران / حذف حداکثر رطوبت از صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) / عملکرد مناسب دستگاه از مرکز تحقیقاتی دکتر ترابی نژاد دارای مخزن...

  640,000 تومان
  موجود است
 • مشاهده سریع
  1,250,000 تومان موجود است
  جدید

  فیلتر نمودن املاح، ناخالصی ها و رطوبت موجود در هوا دارای 4 فیلتر آنتی باکتریال جهت جلوگیری از خروج هر نوع باکتری دارای فیلتر های قابل تعویض دارای محافظ لیوان رطوبت گیر قابلیت تخلیه رطوبت داخل لیوان به صورت دستی یا به صورت تمام اتوماتیک دارای وسایل جانبی جهت اتصال در جایگاه حذف و خشک نمودن بخارات رطوبت مازاد در هوا اتصالات ورودی و خروجی 4/1 اینچ

  1,250,000 تومان
  موجود است
 • مشاهده سریع
  1,250,000 تومان موجود است
  جدید

  رطوبت گیری هوا با استفاده از سیستم گریز از مرکز دارای چهار فیلتر HPEA (طبق تایید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان) جهت جلوگیری از ورود هر نوع آلاینده و ذرات جامد دارای تاییدیه های استاندارد کارخانه ای از سازمان ملی استاندارد ایران / حذف حداکثر رطوبت از صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) / عملکرد مناسب دستگاه از مرکز تحقیقاتی دکتر ترابی نژاد دارای مخزن...

  1,250,000 تومان
  موجود است
 • مشاهده سریع
  1,560,000 تومان موجود است
  جدید

  فیلتر نمودن املاح، ناخالصی ها و رطوبت موجود در هوا دارای 4 فیلتر آنتی باکتریال جهت جلوگیری از خروج هر نوع باکتری دارای فیلتر های قابل تعویض دارای محافظ لیوان رطوبت گیر قابلیت تخلیه رطوبت داخل لیوان به صورت دستی یا به صورت تمام اتوماتیک قابلیت تنظیم آسان فشار خروجی (از صفر تا 8 بار) دارای گیج 4 سانتی 10 بار، جهت نمایش فشار خروجی برحسب bar و psi دارای وسایل...

  1,560,000 تومان
  موجود است
 • مشاهده سریع
  2,610,000 تومان موجود است
  جدید

  فیلتر نمودن املاح، ناخالصی ها و رطوبت موجود در هوا دارای 4 فیلتر آنتی باکتریال جهت جلوگیری از خروج هر نوع باکتری دارای فیلتر های قابل تعویض دارای محافظ لیوان رطوبت گیر قابلیت تخلیه رطوبت داخل لیوان به صورت دستی یا به صورت تمام اتوماتیک قابلیت تنظیم آسان فشار خروجی (از صفر تا 8 بار) دارای گیج 4 سانتی 10 بار، جهت نمایش فشار خروجی برحسب bar و psi دارای وسایل...

  2,610,000 تومان
  موجود است