رطوبت گیر پزشکی و دندانپزشکی 

  • رطوبت گیری هوا با استفاده از سیستم گریز از مرکز دارای چهار فیلتر HPEA (طبق تایید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان) جهت جلوگیری از ورود هر نوع آلاینده و ذرات جامد دارای تاییدیه های استاندارد کارخانه ای از سازمان ملی استاندارد ایران / حذف حداکثر رطوبت از صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) / عملکرد مناسب دستگاه از مرکز تحقیقاتی دکتر ترابی نژاد دارای مخزن...

  • فیلتر نمودن املاح، ناخالصی ها و رطوبت موجود در هوا دارای 4 فیلتر آنتی باکتریال جهت جلوگیری از خروج هر نوع باکتری دارای فیلتر های قابل تعویض دارای محافظ لیوان رطوبت گیر قابلیت تخلیه رطوبت داخل لیوان به صورت دستی یا به صورت تمام اتوماتیک دارای وسایل جانبی جهت اتصال در جایگاه حذف و خشک نمودن بخارات رطوبت مازاد در هوا اتصالات ورودی و خروجی 4/1 اینچ

  • رطوبت گیری هوا با استفاده از سیستم گریز از مرکز دارای چهار فیلتر HPEA (طبق تایید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان) جهت جلوگیری از ورود هر نوع آلاینده و ذرات جامد دارای تاییدیه های استاندارد کارخانه ای از سازمان ملی استاندارد ایران / حذف حداکثر رطوبت از صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) / عملکرد مناسب دستگاه از مرکز تحقیقاتی دکتر ترابی نژاد دارای مخزن...

  • فیلتر نمودن املاح، ناخالصی ها و رطوبت موجود در هوا دارای 4 فیلتر آنتی باکتریال جهت جلوگیری از خروج هر نوع باکتری دارای فیلتر های قابل تعویض دارای محافظ لیوان رطوبت گیر قابلیت تخلیه رطوبت داخل لیوان به صورت دستی یا به صورت تمام اتوماتیک قابلیت تنظیم آسان فشار خروجی (از صفر تا 8 بار) دارای گیج 4 سانتی 10 بار، جهت نمایش فشار خروجی برحسب bar و psi دارای وسایل...

  • فیلتر نمودن املاح، ناخالصی ها و رطوبت موجود در هوا دارای 4 فیلتر آنتی باکتریال جهت جلوگیری از خروج هر نوع باکتری دارای فیلتر های قابل تعویض دارای محافظ لیوان رطوبت گیر قابلیت تخلیه رطوبت داخل لیوان به صورت دستی یا به صورت تمام اتوماتیک قابلیت تنظیم آسان فشار خروجی (از صفر تا 8 بار) دارای گیج 4 سانتی 10 بار، جهت نمایش فشار خروجی برحسب bar و psi دارای وسایل...